Styrelse 2022

Styrelsen

Kåge Larsgården 
Kåge Larsgården 
Ordförande

Informationsansvarig för Fastigheter & Marknad

Filip Modig 
Filip Modig 
Ledamot

Informationsansvarig för Ban- & Marknadskommittén

Stig Jakobsson
Stig Jakobsson
Ledamot

Informationsansvarig för Bankommittén & Stickans Course Crew

Tomas Gladh
Tomas Gladh
Ledamot

Informationsansvarig för GGA

Ulla Åman 
Ulla Åman 
Ledamot

Informationsansvarig för Tävlings- & Medlemskommitten 

Jennie Nordh
Jennie Nordh
Ledamot

Informationsansvarig för ekonomi

Margareta Jonsson 
Margareta Jonsson 
Ledamot

Informationsansvarig för Damkommittén

Anne-Sophie Sundström
Anne-Sophie Sundström
Suppleant

Sekreterare & kommunikationsansvarig webb, FB, Instagram 

Stefan Åström
Stefan Åström
Suppleant

Informationsansvarig för historiken, utformning av entréplan mm