Kommittéer

Hos oss hittar ni många olika typer av kommittéer. Här nedan följer en presentation av våra kommittéer. Klicka dig gärna vidare till respektive kommittés sida.

Damer 55+

Damer 55+ är en kommitté under Hudiksvalls Golfklubb med följande uppdrag:

•  Organisera och ansvara för damer 55+ tävlingsverksamhet
•  Anordna gruppträning i samverkan med klubbens Pro
•  Utse samordnare för Gästrike/Hälsinge damserie, spelas på 7 olika banor
•  Ansvara för simulatorgolfen för Damer 55+ vintertid
•  Organisera golfvärdar under högsäsong tillsammans med GGA
•  Lägga ut verksamhetsberättelse inkl ekonomiredogörelse efter säsongsavslut på Damer 55+ FB sida

Besök damernas sida

GGA Herrar 55+

GGA seniorer herrar 55+, är en kommitté under Hudiksvalls Golfklubb.

Vårt uppdrag är följande:

  • Svara för tävlingsverksamheten för herrar 55+ (GGA Tour).
  • Organisera deltagandet i Gästrike/Hälsinge Veterantour herrar 55+ som spelas på 7 olika banor.
  • Svara för försäsongsträning (om lokal finns). Tävlingsserie i Simulatorn vintertid.
  • Organisera golfvärdar under högsäsong.
  • Organisera resor med spel på andra banor i mån av intresse.
  • Upprätta budget för verksamheten.
  • Efter årets slut lämna en verksamhetsberättelse till klubben.
  • GGA-bloggen

    Allt aktuellt om GGA ( Gentlemens Golf Association) och dess verksamhet finns på: http://ggabloggen.blogspot.com

Besök GGA Herrar 55+

Medlemskommittén

Vi i medlemskommittén har flera ansvarsområden, t ex:
• Kommunikation mellan styrelse och medlemmarna
• Trivselskapande åtgärder inom klubbhusområdet.
• Introducera nya medlemmar
• Fadderverksamhet
• Vid behov arrangera informationsträffar för medlemmar.
• Ansvara för medlemsvärvning.
• Planera fester för klubbens medlemmar.

Besök medlemskommittén

Tävlingskommittén

Organisera och ansvara för klubbens tävlingsverksamhet.
Hålla kontakt med tävlingssponsorer och övriga externa och interna intressenter runt tävlingsverksamheten.
Se till att det finns tävlingsledare och funktionärer.
Tillsammans med medlemskommittén och klubbchefen arbeta för att fler medlemmar och gäster upptäcker glädjen med att tävla.

Golfen är ju unik på så sätt att man i första hand tävlar mot banan och sig själv och först därefter mot andra med- och mottävlare.

Tävlingskommittén

Marknadskommittén

Vår uppgift är att för våra medlemmar erbjuda det lokala näringslivet möjligheten att använda Hudiksvalls största mötesrum – Hudiksvalls Golfbana.

Ett mötesrum som förutom att det är överlägset störst säkert också är ett av det mest kreativa och mest relationsskapande som finns inom kommunens gränser. Ett sylvasst verktyg m.a.o.

Vi tar betalt för mötesrummet av näringslivet genom olika typer av sponsringspaket.
I dessa paket ingår bl.a. att sponsorerna får sätta upp sina logotyper på ett reglerat sätt runt om på banan.

Hudiksvalls Golfklubbs sponsorer är väldigt viktigt för klubbens ekonomi samtidigt som vi vill påstå att vi är väldigt viktiga för dem också. En bra och välskött golfklubb i närheten av arbetsplatsen är idag allt oftare ett viktigt konkurrensmedel då det gäller kunder, nyanställningar, leverantörer mm.

Besök marknadskommittén

Klubbhusgruppen

Vi jobbar för att Golfbanan ska vara så BESÖKSVÄNLIG som vi kan. Estetiskt - med blommor och välskötta rabatter.
Vara behjälpliga när det behövs. Projekt, bollplockning, städning, m.m.

Besök klubbhusgruppen

Junior och idrott

Idrottskommitténs uppdrag är att ansvara för och utveckla den idrottsliga delen på vår golfklubb. Vi ska se till att det finns en organisation som kan bedriva verksamhet för de som vill utveckla sin golf under organiserad form.

Besök Junior och idrott

Bankommittén

Det är klubbens styrelse som har huvudansvaret för klubbens och banans utveckling och utser ledamöterna i Bankommittén. BK ska hålla styrelsen löpande informerad om vad som sker och vilka planerna är för banans fortsatta utveckling. BK:s uppgift är att på kort och lång sikt planera och styra arbetsinsatserna för banans utveckling på ett så kostnadseffektivt sätt det är möjligt. BK följer och utvecklar den masterplan som infördes 2013. BK har ett nära samarbete med banarbetsgruppen, GGA, klubbhusgruppen och damkommittén.

Besök Bankommittén