Senaste nytt

Uppdrag

Det är klubbens styrelse som har huvudansvaret för klubbens och banans utveckling och utser ledamöterna i Bankommittén. BK ska hålla styrelsen löpande informerad om vad som sker och vilka planerna är för banans fortsatta utveckling. BK:s uppgift är att på kort och lång sikt planera och styra arbetsinsatserna för banans utveckling på ett så kostnadseffektivt sätt det är möjligt. BK följer och utvecklar den masterplan som infördes 2013. BK har ett nära samarbete med banarbetsgruppen, GGA, klubbhusgruppen och damkommittén.

Nyhetsarkiv Kalender

Medlemmar

Stig Jacobsson
Sammankallande
Anders Edh
Banchef
Jon Sellén
Klubbchef