LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR FÖR HUDIKSVALLS GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och på hemsidan (www.hudiksvallsgk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. Vid spel av hål 3 är området väster om klubbhuset (restaurangen mm) out of bounds. Så är även anslutningsvägen ner till klubbhusområdet samt området väster om vägen.

2. Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 12 börjar bortom granen och sträcker sig fram till greenområdet.

3. Bunkrar
a) Status av bunker
1. Bunkrar markerade som mark under arbete utgör del av spelfältet. Regel 16 är tillämplig.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med vit topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet betraktas som mark under arbete.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Alla avståndsmarkeringar i form av pinnar/plattor/annat, som visar avståndet till mitten av green, är oflyttbara tillverkade föremål.
2. Om skyddsstaket på (hål 10) under spel är på spelarens spellinje: Får spelaren ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i och spela från droppzonen (strax söder om nätet).
3. Skydd av unga träd identifieras med blåvit pinne. Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller sving, får spelaren lättnad enligt regel 16

c) Organiska föremål
1. Stenmurarna på hål 4 och 14 utgör organisk del av banan.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.
Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

7. Tävlingshandicap
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap.
Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

8. Anmälan, avanmälan, återbud
Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är som regel kl. 23:59, 2 dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

9. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande: spelare/par/lag indelas som regel i två-tre lika stora klasser, om inte tävlingsreglerna säger något annat.
Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

10. Tee
I klubbens tävlingar är det tillåtet att välja valfritt tee att spela ifrån, om tävlingsbestämmelserna inte säger något annat.

11. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

12. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i brevlåda inne i klubbhuset. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoringarea med båda fötterna.

13. Prisutdelning
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

14. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Allmänna Rekomendationer

Speltempo är viktigt. En 18-hålsrunda på Hudiksvalls GK bör du i en 4 boll kunna göra på under 4 timmar

Idealtid Maxtid
9 hål 1,45 2,0
18 hål 3,30 4,0

Glöm inte att återlägga torv.
laga minst 1 nedslagsmärke på varje green.
Släpp alltid igenom snabbare partier. Vidhåll inte vid principen att aldrig släppa igenom 1 eller 2 bollar.
Avbrott i spelet mellan hål 3 och 4 och hål 10 och 11 (vid kiosken) får göras i högst 5 minuter.
Den med lägst handicap i spelpartiet ansvarar för att deltagarna iakttar golfvett och att spelet inte onödigt fördröjes.
Medlem ansvarar på samma sätt för sina betalande gäster.
Banarbetare har ALLTID företräde. Vänta med att slå tills tydlig signal lämnats av banarbetare.
På banan accepteras kopplade hundar och på hundförarens eget ansvar att nedsmutsning inte sker. Medtag påse!
Vi är för allas trivsel måna om vårdad klädsel på banan samt i och intill klubbhuset.

Tack på förhand och trevlig runda.