Senaste nytt

Uppdrag

Vårt uppdrag i medlemskommittén har flera ansvarsområden, t ex:

• Kommunikation mellan styrelse och medlemmarna
• Trivselskapande åtgärder inom klubbhusområdet.
• Introducera nya medlemmar
• Fadderverksamhet
• Vid behov arrangera informationsträffar för medlemmar.
• Ansvara för medlemsvärvning.
• Planera fester för klubbens medlemmar.

 

Nyhetsarkiv Kalender

Vi som jobbar i kommittén är:

Ulla Åman
Sammankallande
Anne-Sophie Sundström
Bosse Jakobsson
Bosse Bergström