Uppdrag

Vårt uppdrag i medlemskommittén har flera ansvarsområden, t ex:

• Verka för fler medlemmar
• Introducera nya medlemmar
• Fadderverksamhet
• Trivselskapande aktiviteter för klubbens medlemmar
• Planera fester för klubbens medlemmar

 

Nyhetsarkiv Kalender

Vi som jobbar i kommittén är:

Stefan Åström
Sammankallande
Anne-Sophie Sundström
Bosse Bergström
Hans Svedlund