Vår masterplan

För att utveckla vår bana påbörjade Hudiksvalls Golfklubb under 2012 arbetet med att skapa en Masterplan. Ledordet är att det ska vara kul att
spela golf på Hudiksvalls Golfklubb. Vi vill attrahera alla olika hcp-grupper med olika svårigheter och utmaningar. Och banan ska vara vacker och attraktiv.

Vi har tagit hjälp av bankonsulent Magnus Sunesson från Skåne.

Ni finner masterplanen i länken här under: