Handicap & regler

Har du några frågor kring regler och handikapp? Kontakta:

Robert Ekenberg
070 229 44 92
robert.ekenberg@gmail.com