Rapport från styrelsemöte/planeringsdag

Publicerat: 2024-02-21 - 11:02 - Skrivet av Jon Sellén

Här kan ni läsa om vad som avhandlades på senaste styrelsemötet.

Rapport från styrelsemöte/planeringsdag 20240218
Ordförande Kåge Larsgården hälsar välkommen.

Klubbchef Jon Sellén
•    Mycket folk ute på klubben - både i skidspåren och fullbokat i simulatorn. Automatisk kodutlämning ännu inte      verklighet. Ska en ny Trackman inköpas? Var skall den placeras i så fall? Simulatorn generar bra intäkter till klubben.
•    Jon upprättar en plan tillsammans med Alex för kommande säsong. Alex börjar i början av maj. 
•    En omflyttning har gjorts i shopen så att man kommer nu in i en golfshop med bollar, klubbor, bagar och annan golfutrustning främst. Kläderna placeras längre in.

Banchef Anders Edh
•    Allt slipat och klart inför säsongen.
•    Söker personal - 1 säsongsarbetare, halvtid.
•    Våra skidspår körs kontinuerligt, mycket uppskattat.
•    Anders ska gå kurs i bekämpningsmedel.
•    Personal från bevattningsföretaget kommer i april för att slutföra det sista.
•    Ytterligare 4 spridare och en styrventil ska ned i backen.
•    Provgrävt ute på banan - ser bra ut - bara lite tjäle i backen.
•     Beslutas att Anders upprättar en plan för återställande av banan (efter grävningen).

Ekonomi
•    Bokslutet för klubben är på sluttampen, resultatet ser ut att ligga i nivå med prognos. 

Medlemskommittén
Har årets första möte kommande onsdag. Många frågor att jobba med, bl a 60-årsjubileet och medlemsutveckling. Medlemskommittén ordnar med outlet-försäljning på kvarvarande lager.

Fastighetskommittén
•    Nytt (sponsrat) badrumsporslin ska installeras i herr- och damrummen samt i entréplanet.
•    Ny ventilationsutrustning installerat i studion.

GGA och Damer 55+
•     Full aktivitet i simulatorn, men det tar lite lång tid ibland. 1,5 timme är den tid man har -är inte spelat avslutat då ska det avbrytas för att lämna plats till kommande spelare.
•    Anne-Sophie blir styrelsekontakt för damer 55+.

Juniorkommittén
•     Magnus Lampert med hjälp av föräldrar håller i trådarna för simulatorngolfen för juniorer 8-9 år samt 10-15, cirka 10 pers i varje grupp.
•    Vi undersöker möjlighet för tjejsatsning på ungdomssidan.

Vårmötet den 26 mars
Komplettering med 2 personer till valberedning ska presenteras på vårmötet.

Kommittémöten säsongen 2024
Styrelsen beslutar återinföra kommittémöten igen. Då får två representanter från varje kommitté träffas och utbyta idéer, ta upp ev frågor samtidigt som styrelsen informerar. Jon skickar ut inbjudan till berörda. Mötet hålls tisdagen den 9 april.

Genomgång av Beslutsloggen

Hållbarhetsarbete
Jon har upprättat ett dokument för klubbens hållbarhetsarbete där bland annat ekologisk hållbar utveckling är en del, ett mycket viktigt arbete för klubben och dess existens. Vattenfrågan t ex - hur löser vi den frågan i framtiden? Klubben har undersökt olika lösningar, t ex genom borrning, av-saltning, vatten från reningsverket, vatten från Vika Långsjön, pumpa vatten från ettans damm till 16.  

Verksamhetsplanen 2024
•     Klubben borde ha fler mätbara mål än antal medlemmar, procent på hur många kvinnor och juniorer vi vill uppnå. Jobba med fler frågor i Players First? Våra mätbara mål idag är att i år ha 1050 medlemmar och 2027 ha ökat till 1100 medlemmar.

Hemsidan
•     Några bra ändringar genomförda, bland annat en almanacka som varje vecka visar vad som händer på banan, dag för dag. Enkelt tillgänglig för samtliga besökare.
•     Foton fattas på Kicki och Göran på styrelsesidan och Kåges foto har försvunnit. Anne-Sophie åtgärdar detta.
•    Ska vi ha fler digitala skärmar som speglar vår hemsida?
•    Visa/uppmärksamma på hemsidan när något i vår Masterplan genomförts. Bra information till våra medlemmar så de ser vad som händer på banan.

Rangens utveckling
Rangen har mycket stor utvecklingspotential som inkomstkälla till klubben, bland annat genom iordningsställande av fler rangeplatser, bättre betalningssystem och vi ser även över möjligheten med digital mätutrustning på rangen.
•    Vi ska installera ett nytt betalningssystem till rangemaskinen.
•    En dag med rangeplockning ska arrangeras i början av våren. 
•    Säkerheten på rangen måste ha hög prioritet med hela nät.


Ordföranden tackar för ett bra styrelse/planeringsmöte. 
Nästa möte blir vårmötet tisdagen den 26 mars, kl 18.00.