Styrelse 2023

Styrelsen

Kåge Larsgården 
Kåge Larsgården 
Ordförande

Informationsansvarig för Fastigheter & Marknad

Jennie Nordh
Jennie Nordh
Kassör/Ledamot

Informationsansvarig för ekonomi

Stig Jakobsson
Stig Jakobsson
Vice ordförande/Ledamot

Informationsansvarig för Bankommittén & Stickans Course Crew

Filip Modig 
Filip Modig 
Ledamot

Informationsansvarig för Ban- & Marknadskommittén

Stefan Åström
Stefan Åström
Ledamot

Informationsansvarig för historiken, utformning av entréplan mm

Tomas Gladh
Tomas Gladh
Ledamot

Informationsansvarig för GGA

Anne-Sophie Sundström
Anne-Sophie Sundström
Ledamot

Sekreterare & kommunikationsansvarig webb, FB, Instagram 

Kristina Svedberg
Suppleant

Informationsansvarig för 

Göran Jonsson
Suppleant

Informationsansvarig för