Rapport från styrelsemöte den 30 maj 2022

Publicerat: 2022-06-01 - 11:42 - Skrivet av Jon Sellén

Här kommer en rapport från senaste styrelsemötet. Många viktiga frågor att avhandla. Läs vidare får du se.

Rapport från klubbchefen Jon Sellén
• Antalet medlemmar är snarlikt med fjolårets, cirka 1.000 personer, vid samma tidpunkt.
• Antalet greenfeegäster är lite mindre än förra året. Även shopens omsättning är lite lägre än i fjol vid samma tidpunkt. Allt harsin förklaring i den senare banöppningen och kallt väder.
Jon får i uppdrag att undersöka om priset för en rangehink för juniorer kan bli mer förmånligt för just denna grupp. De juniorer som är i träning har i dag ett årskort på rangen för 500:-, vilket då också är förknippat med t ex hjälp med rangeplockning.

Rapport från banchefen Anders Edh
• Det går långsamt med tillväxten på banan. Förra veckan var det frost, liksom i går morse. Även golfbanorna längre söderut har samma bekymmer.
• Tuff arbetsbelastning på banpersonalen just nu. Mycket som ska åtgärdas och tre av sex anställda är helt nya. En utbildningsdag har genomförts.
• Jobben sker utifrån den skötselplan som ligger, med stödsådd av krypven och gödsling.
• Dräneringsproblem finns på hål 16. Ska åtgärdas under tisdagen.
• Hybridgräs (2 m brett) ska läggas på 40 m2 på hål 1, från tee 45 och gångstigen framåt.
• Banchefen har haft besök av 2 bevattningsexperter.
• Mån - ons - fre morgon går de stora klipptågen på banan.

Rapport från tävlingskommittén
Säsongens första tävling - Karl Hedin - gick av stapeln i söndags. Allt fungerar bra. Nästa tävling är flaggtävlingen på Nationaldagen den 6 juni.

Rapport från marknadskommittén
Bra samtal och relationer med samtliga sponsorer. Ungefär lika som i fjol. Även nya intressanta samtal pågår.

Rapport ang ekonomi
Jennie Nordh berättar att intäkterna i år är lägre dags dato, av förklarliga skäl.

Rapport från medlemskommittén
• Medlemskommittén jobbar för närvarande intensivt med “Tjejeventet” som avslutas på torsdag denna vecka. Då erbjuds de som är intresserade “Gröna-kort-utbildning samt medlemsskap till ett mycket förmånligt pris.
• Tävling - High & Low, 10 hål bästboll, för nybörjare och de mer erfarna ordnas den
11 juni. Hamburgare och dryck ingår i startavgiften.

Rapport fastighetsfrågor
• Stolparna på restaurangen har bytts ut.
• Snyggt skydd har byggts runt soptunnorna på baksidan restaurangen.
• Skiss från Sophie Knapp ang utformningen av entréplanen kommer ev
denna vecka. Stefan Åström håller kontakten.
• All armatur är installerad vid den historiska väggen. Dock saknas några klubbmästarskyltar.
Rapport från Dam- och GGA-kommittérna
Damkommittén har inkommit med en skrivelse till styrelsen och begärt att få spela på onsdagar, istället för som nu på tisdagar.
Problemet är främst att på hösten blir det svårt att gå en 18-hålsrunda med sen starttid. Alternativet kan vara att man ev till hösten kan lägga till tidiga starttider även på onsdagar. Beslutas att Jon och Kåge inom kort ordnar ett möte med Dam- och GGA-kommittérna för att diskutera frågan.
GGA-kommittén har önskemål om att i god tid få utbildning på den nya tekniken med TrackMan som kommer till simulatorn i höst.

Rapport från bankommittén
Fungerar toppenbra. Inga problem att få ihop frivilliga som vill jobba.
50/50-projektet
Jon har skrivit ihop en handlingsplan om “Vision 50/50” för Hudiksvalls GK 2022-2027. Den presenterades för Holmen då en ansökan till Sociala Fonden om bidrag till toaletter på banan lades fram.

Rapport från juniorkommittén
Vi söker efter medlemmar som vill hjälpa till med juniorkommittén, tills vidare sköter Jon och Alexander den.
Nya tränaren - Alexander Sverin
Alexander presenterar sig för styrelsen. Han är anställd av klubben i sex månader.

Övriga frågor
• Anders Edh får i uppdrag att införskaffa två nya greenflaggor, för placering på hål 18 -en regnbågsflagga och en svensk flagga.
• Alla foton på vår nya hemsida ska vara moderna, ungdomliga och visa på framåtanda. Nya bilder ska tas under sommaren.
• Dagens bevattningssystem är 30 år gammalt och behöver bytas ut inom en snar framtid. Banan är i behov av ett modernt och effektivt bevattningssystem. Detta skulle minska vattenförbrukningen väsentligt, bli helt digitalt styrt, korta vattningstiderna och säkerställa kvaliteten på banan ytterligare 30 år framåt. Det är en stor och dyr investering som ska presenteras för medlemmarna på höstmötet innan beslut kan tas.